​   

            

 

Kurrerundan arrangeras i Grani dagen på torsdag den 21.5 kl. 18:00. Vuxna har 10km.

Tävlingscentrum, kasli, start och målet fiins vid Grankulla Sportplan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasser och Tidtabell:

Herrar, damer, herrar 40, 50, damer 40, 50

Start:

Kurrerundan 10km   kl. 18:00

Minikurre kl. 18:10-18:20

Trafikförbindelser:

Använd gärna allmänna transportmedel.
S och L tåg Helsingfors – Grankulla – Esbo – Kyrkslätt
E  tåg  Helsingfors – Grankulla – Esbo– Köklax
109 Helsingfors – Hagalund - Grankulla - Jorv
212 Helsingfors - Kauniala
43 stensvik – Grankulla - Träskända

51 Alberga - Karabacka - Grankulla - Kurängen.
533 Gammelgård - Grankulla - Mankans - Olars - Mattby. 

Parkering:

Kasaberg skola, simhallen och idrottshallens parkeringsplatser. 


Omklädningsrum:

Sportplan, simhallens omklädnings- och tvättutrymmen kan också användas.

Rutterna:

Löpnings längs med högra kanten av gata eller väg om det inte finns trottoar. Vid vägkorsningar längs med rutten finns trafikövervakare.

Målområde:

Målet finns på Kasaberg skolans baskettbollplan . Efter målgång får alla deltagare en deltagarmedalj. det finns även en servicepunkt efter målgång.

Resultat:

Resultaten kommer till www.esboif.fi och  www.tilastopaja.fi

Förstahjälp:

Finns på sportplan och i Grankulla cetrum

Ansvar:

Varje deltagare deltar på eget ansvar. Organisatörerna har endast arrangörsansvarsförsäkring.

Anmälning:

Förhandsanmälan till 18.5 kl. 24.00.

Avgift: 

Kurrerundan 20€

Grupprabatt: 4 pers. 40€.

Pojkar och flickor 10€

Betalningsuppgifterna kommer per epost efter att man fyllt i anmälningsblanketten.

Nummerlapparna delas ut åt förhandsanmälda på Grankulla sportplan kl 16.00-17.45
Efteranmälan senast en timme före start på idrottsplanen.
Efteranmälningsavgift: vuxna 20 €, ungdomar 10 €.
------------------------------------------

Anmälning vuxna 10km

Gruppmälning vuxna 10km

Anmälning juniorer:

-------------------------------------------

Resultat 22.5 2014

Minikurre 22.5.2014

Resultat 23.5.2013

Resultat 24.5.2012